Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ AN QUÝ

 An Quý thân yêu của chúng ta là một xã thuần nông, trước cách mạng tháng 8 năm 1945. An Quý bao gồm 02 xã là xã Mai Trang (nhất xã, nhất thôn) và xã Lai ổn. (xã Lai ổn gồm xóm Sang, làng ón, làng Sài, Làng Mỹ, xóm Đồng ấu và làng Đồng Hưng). Thuộc tổng Tiên bá, huyện Quỳnh Côi. Tháng 3 năm 1946 các làng thuộc xã Lai ổn và xã Mai Trang sát nhập với nhau hình thành xã Minh Đức, đến đầu năm 1949 xã Minh Đức giải thể, các làng Mai Trang, Xóm Sang, Lai Ổn, Sài Mỹ và Đồng Hưng sát nhập với xã Minh Tân huyện Phụ Dực, thành liên xã Tân Tiến thuộc huyện Phụ Dực, riêng xóm Đồng ấu sát nhập với xã Nghĩa Hoà.