An Quý Thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và các vấn đề xã hội khác ở địa phương
Ngày 14/11/2023

An Quý tổ chức hội nghị triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 

An Quý Thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và các vấn đề xã hội khác ở địa phương

 

Media/79_AnQui/FolderFunc/202311/Images/tai-hoa-nhap-20231114033330-e.jpg

Chiều ngày 14/11/2023 UBND xã An Quý tổ chức hội nghị triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Về dự hội nghị có:

- Đ/c Nguyễn Văn Đương - Chủ tịch UBND xã

- Đ/c Nguyễn Văn Sính - Phó chủ tịch UBND xã

- Đ/c Trần Công Khá - Trưởng công an xã

- Đ/c Nguyễn Viết Diễm - Bí thư ĐTN xã

- Ông Nguyễn Bá Tiến - Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Lai Ổn

- Ông Đỗ Tiến Hùng - Trưởng thôn Lai Ổn và đại diện gia đình có người tái hòa nhập thôn Lai Ổn

Media/79_AnQui/FolderFunc/202311/Images/tai-hoa-nhap-cong-dong2-20231114032522-e.jpg

 

   Ảnh Duy Trìu

 

 

        Nhằm nâng cao sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân cùng quan tâm, phối hợp với gia đình, người thân của người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để tạo môi trường xã hội lành mạnh, xóa bỏ mặc cảm, tự ti giúp họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Những nội dung cụ thể có liên quan đến thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác tái hòa nhập cộng đồng được đông đảo Nhân dân nắm vững, không kỳ thị, phân biệt đối xử với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú. Đặc biệt đã hạn chế được tỷ lệ và số người tái phạm, vi phạm pháp luật, hạn chế những vấn đề xã hội khác có liên quan đến người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng. Như vậy, thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và các vấn đề xã hội khác ở địa phương, giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, dưới góc độ cá nhân xin đề xuất một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả NĐ 49/CP của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trong phạm vi toàn tỉnh; rà soát, phân loại, cập nhật thông tin về người chấp hành xong án phạt tù, bổ sung hồ sơ, sổ sách nhằm chủ động quản lý số người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị, địa phương trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến những người chấp hành xong án phạt tù cư trú trên địa bàn nhưng đi nơi khác, số từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn để kịp thời quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa không để tái phạm tội. Cần chú trọng và tập trung vào những người có nguy cơ tái phạm cao, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã An Quý, góp phần duy trì tỷ lệ tái phạm tội hằng năm kéo giảm trong thời gian tới.

Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương liên quan.

Thứ ba, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và phải lồng ghép, gắn kết công tác này trong các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương. Đặc biệt chú trọng giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người chấp hành xong án phạt tù, tạo nguồn vốn để người chấp hành xong án phạt tù và gia đình thoát nghèo, gỡ bỏ mặc cảm, tự ti, tu chí lập nghiệp ngay từ ngày đầu khi họ trở về gia đình, xã hội.

Thứ tư, Làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và các thôn trên địa bàn toàn xã trong việc phối hợp với gia đình trong việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật; có kế hoạch nhân rộng các mô hình hòa nhập cộng đồng làm ăn có hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu trong lao động, kinh doanh, sản xuất giỏi và những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Thứ năm, tổ chức liên kết đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; xây dựng và ban hành các chính sách về dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo ổn định an ninh trật tự và các vấn đề xã hội có liên quan./.


Tổng lượt xem bài viết là: 294
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 8 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác